BLACK MARKET

Odeeffannoo Sharafa Mallaqaa kan Gabaa Gurraachaa

MaqaaBirr
1 United States Dollar equals103.00 ETB
1 Swiss Franc89.00 ETB
1 Euro equals107.00 ETB
1 Canadian Dollar 61.00 ETB
1 Australian Dollar equals55.00 ETB
1 Chinese Yuan equals9:00 ETB
1 Pound sterling equals90.00 ETB
1 Swedish Kronar equals8.00 ETB
1 South African Rand equals3.00 ETB
Kun Odeeffannoo Sharafaa kan gabaa Gurraachaati

Paste H TML code here...


bobba'an mallaqa namoota yeroon saamaniis ni mu'ata.

haa ta'u malee gatiin isaan mallaqa ittiin sharafan kan baankiirra waan caaluuf namoonni of eeggannoo mataa isaanii gochuudhaan , karaa gabaa gurraachaatiin mallaqa isaanii ni sharafatu.

Qarshiiwwan Biyyoota Arabaa

MaqaaBirr
1 Kuwaiti Dinar 290.00 ETB
United Arab Emirates Dirham 27.00ETB
1 Saudi Riyal 28.20 ETB
Qatari Rial 23.70 ETB
Omani Rial 205. 00 ETB
Jordanian Dinar 72.00 ETB
Bahraini Dinar 210.00 ETB
Turkish lira 9 .00 ETB
 Egyptian Pound 2:00 ETB
Yemeni Rial 00.00 ETB
Kun Odeeffannoo Sharafaa kan gabaa Gurraachaati